Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne i martwe duszeRzadko koresponduję z urzędem miejskim, toteż zdziwiłem się nieco, gdy otrzymałem przesyłkę z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jednak moje zdumienie sięgnęło zenitu, gdy zapoznałem się z treścią pisma. Urzędnicy wspomnianego wydziału chcieli wiedzieć, czy w ubiegłym roku byłem słuchaczem szkoły policealnej na kierunku technik informatyk w prywatnej placówce o dość oryginalnej nazwie Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna.

Do tej pory nigdy nie słyszałem o takiej szkole, a tym bardziej nie mogłem być jej słuchaczem. A tak na marginesie, to swoją edukację (może niespecjalnie chwalebną, ale jednak) zakończyłem w 1989 roku. Zainteresowałem się więc bliżej tym ewidentnym przypadkiem wykorzystania moich danych osobowych i poszperałem nieco w sieci. Długo nie musiałem szukać, gdyż wujek Google od razu podsunął mi artykuł "Szukają martwych dusz w prywatnych szkołach", który kilka dni temu opublikowany został na portalu Trojmiasto.pl.  Jak się okazało, podobnych przypadków jest mnóstwo. Dziwię się tylko, że ten oszukańczy proceder funkcjonuje do tej pory, a dyrektor wspomnianej placówki pozwala sobie na buńczuczne wypowiedzi.

Stanowczo zaprzeczam, jakoby ten stan rzeczy był efektem jakichkolwiek nielegalnych działań z naszej strony - mówi we wspomnianym artykule Katarzyna   Turowska-Zakrzewicz, po czym atakuje urzędników - Wydział Urzędu Miejskiego masowo rozsyła do słuchaczy zapytania dotyczące udziału w zajęciach, robiąc to bezprawnie i poza wiedzą Akademii PCE SP.  Nasi słuchacze to w przeważającej części osoby w starszym wieku i każde pismo urzędowe powoduje ich zaniepokojenie. Działanie Urzędu Miejskiego odbierają jako dyskryminujące.

Jeśli o mnie chodzi, to działania urzędu miejskiego uważam za słuszne i konieczne. Mało tego - powinny być one zainicjowane znacznie wcześniej.
P.S. Prawie rok później sprawa ma dalszy ciąg

Myśli niekoniecznie złote

Aforyzmy

Jakieś ćwierć wieku temu bawiłem się drobnymi formami literackimi typu fraszki i aforyzmy. Publikowałem je na łamach wielu gazet, między innymi w "Dzienniku Bałtyckim", "Zielonym Sztandarze", "Karuzeli" i "Przekroju". Myślę, że niektóre z tych sentencji  również dzisiaj są aktualne. Zamieszczam je więc w tym blogu z nadzieją, że znajdą swoich czytelników.

„Dziękuję za uwagę” – to często najciekawszy zwrot w całym przemówieniu.
*
„Urodzeni w niedzielę” jeszcze za życia czerpią a’konto wiecznego odpoczynku.
*
A jednak historia lubi się powtarzać: niektórym zawsze brakuje do pierwszego.
*
Anons: Z powodu braku mocy przerobowych przyjmujemy tylko za protekcją. Piekło.
*
Bardzo tani jest szacunek zdobyty za pieniądze.
*
Bez prozy życia nie mogłaby istnieć poezja, gdyż poeci też rodzą się w bólach.
*
Bezkresne połacie sprzyjają dojściu do kresu sił.
*
Bieda buduje, bogactwo rujnuje – zrujnowani nie narzekają.
*
Blasku łysej czaszki nie należy utożsamiać z promieniowaniem rozumu.
*
 Błogosławieństwa udzielają na ogół mężczyźni, ale w stanie błogosławionym bywają tylko kobiety.
*
Bocznice bywają ważniejsze od traktów głównych, dlatego nie należy ich nigdy lekceważyć.
*
Bronił się zaciekle, ale wdzięki Broni okazały się silniejsze.
*
Budowy nie rozpoczyna się od dachu, chyba że jest to tylko przebudowa.
*
Budulcem piramidalnych głupstw może być każde słowo, lecz nie w każdych ustach.
*
Być podejrzanym to nie wstyd, a jeżeli już to dla podglądającego.
*
Był specem od trudnych zadań – powierzał je innym do rozwiązania.
*
Był świetnym tłumaczem. Przez 20 lat tłumaczył… się żonie.
*
Bywają dewiacje, które są lepsze od ogólnie uznanych norm.
*
Bywają formy tak kiepskie, że w ogóle nie nadają się do reformowania.
Bywają okresy, w których kobieta ma okres… wyjątkowej aktywności i nie jest to bynajmniej czas menstruacji.
*
Charakter jest pojęciem abstrakcyjnym, ale jego cechy są konkretne.
*
Chciał być lepszy od Leca i zaczął czesać swoje myśli. Wyczesał …parę gnid.
*
Chciał obejść samego siebie, ale potknął się na głowie.
*
Chełpiąc się sukcesami, zbyt często naśladujemy Pyrrusa.
*
Choć każdy nowy dzień przychodzi ze wschodu, to jednak największe nadzieje wiążemy z zachodem.
*
Choć mówić o tym nie przystoi, to zawsze lepiej jest, gdy stoi…
*
Choć nasze sukcesy nie cieszą nigdy wrogów, to często wzbudzają zawiść bliskich.
*
Chorągiewka zmienia kierunek pod wpływem siły wiatru. Z ludźmi jest inaczej: bywają chwiejni z powodu braku silnego charakteru.
*
Ciężki jest los erudytów bez elokwencji, ale jeszcze cięższy tych, którzy są zdani na słuchanie elokwentnych głupców.
*
Cnota przypomina plombę w drzwiach dobrze zaopatrzonego magazynu.
*
Co jest komu sądzone, to… dobrze byłoby wiedzieć!
*
Często dzięki nadmiernemu pośpiechowi już nigdzie nie trzeba się spieszyć.
*
Człowiek na stanowisku musi zajmować jakieś stanowisko, przynajmniej w istotnych sprawach.
*
Czy goła kobieta powinna jeszcze coś pokazać? Owszem – namiętność!
*
Czy można traktować poważnie rozmowy przebiegające w przyjacielskiej atmosferze?
*
Czym skorupka za młodu nasiąknie zależy głównie od jej otoczenia.
*
Definitywna ocena człowieka żyjącego jest tym samym, co stawianie kropki przed zakończeniem zdania.
*
Deklarowanie całkowitej niezależności jest bezsensem, jako że każdy podlega pewnym prawom, np. fizjologiczno-biologicznym.
*
Delegację bierze się zwykle na całą dobę, choć cała przyjemność rzadko trwa dłużej niż pół godziny.
*
Dla jednych zawsze nagrody a dla innych kary – to również rodzaj egalitaryzmu.
Dla niejednego pierwszym krokiem do wieczności byłaby satysfakcja z udziału we własnej stypie.
*
Dla niektórych sposobem na przedłużanie życia jest utrudnianie go innym.
*
Dla niektórych żyć godnie: znaczy wygodnie.
*
Dla promyka sławy niektórzy gotowi są palić wszelkie mosty, nawet te pod sobą.
*
Do gnojenia podwładnych nie wystarczy gabinet. Potrzebne są jeszcze stajenne maniery.
*
Do kruszenia betonu nie jest konieczne walenie głową w mur.
*
Do paradowania w stroju Adama potrzebny jest dobry klimat.
*
Do pryncypialnego i konsekwentnego postępowania niektórzy zaliczają także ośli upór.
*
Do rozwiewania wątpliwości służy niekiedy gaz łzawiący.
*
Do szatańskich pomysłów trzeba mieć anielską cierpliwość.
*
Dobrze się urządzić a zostać urządzonym – to jednak kolosalna różnica.
*
Dopóki prostota kojarzy się z prostactwem, dopóty trudno marzyć o dobrych obyczajach.
*
Doświadczenie mężczyzny ma się tak do żywiołowości młodzika, jak korzeń dębu do gałązki osiki.
*
Doznał zawrotu głowy na karuzeli …stanowisk.
*
Droga rozsądku nie zawsze biegnie autostradą, często tuła się po zaułkach.
*
Dyplom wyższej uczelni wystarcza, aby się zaliczać do inteligencji pracującej, nawet jeśli brak tej wrodzonej.
*
Efektem oczekiwania na królewicza z bajki jest najczęściej staropanieństwo.
*
Głębokość ukłonu nie jest wyznacznikiem czołobitności lecz stopniem wazeliniarstwa.
*
Granie na nerwach jest dla niektórych jedynym rodzajem muzyki, jaki potrafią uprawiać.
*
Hasła wiszące na niektórych obiektach śmiało można zaliczyć do dokumentalnej wersji literatury science fiction.
*
Historia zna przypadki, kiedy nawet bez ochoty można było zostać ochotnikiem.
Horyzonty sięgające poza linię widnokręgu są tak samo mało przydatne jak i te ograniczone klapkami na oczach.
*
Ideały spełniają się we wspomnieniach z młodości.
*
Iks miał interesujący życiorys, choć złożony niemal z samych przerw.
*
Im bardziej potępiamy kłamstwo, tym chętniej z niego korzystamy.
*
Im bardziej uroczyście obchodzi się pewne rocznice, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś chciałby o nich zapomnieć.
*
Im brzydsza rzeczywistość, tym bardziej ustrojona w piękne hasła.
*
Im głębsze dno, tym więcej wody – wystarczy posłuchać i poczytać.
*
Istnieją dwa sposoby zachowania wolności: przestępstwo doskonałe lub żadne.
*
Istnieje wiele teorii na temat wychowywania dzieci, ale jedyna skuteczna praktyka pozostaje od wieków ta sama.
*
Jajo mądrzejsze od kury też ma szanse zostać kurą.
*
Jedni mówią, że kobieta daje, inni że się oddaje, a przecież tak naprawdę to ona zwykle przyjmuje.
*
Jedno głupie zero może zepsuć cały numer.
*
Jednym z większych błędów natury jest wielbłąd.
*
Jeszcze nikt (oprócz ludzi) nie potwierdził tego, że człowiek jest istotą o najwyższym stopniu rozwoju.
*
Jeśli złego diabli nie biorą, to kto go weźmie?
*
Jeżeli chodzi o ocenę postaci historycznych, to dobrze jest, gdy historycy zgodni są chociaż co do faktu ich istnienia.
*
Jeżeli cnota miałaby pozostawać jedynym skarbem kobiety, to biedne byłoby jej życie.
*
Jeżeli komuś się usta nie zamykają, to najpewniej bierze zbyt duże kęsy.
*
Jeżeli ktoś bardzo chce, to każdy mit zaliczy do faktów historycznych.
*
Jeżeli ktoś już pewnie stoi na nogach, to na ogół zapomina, że niegdyś nie mógł podnieść się o własnych siłach.
*
Jeżeli ktoś mówi o różowych perspektywach, to warto go zapytać czy widzi je z pozycji żaby, czy bociana.
*
Jeżeli ktoś mówi: „Jestem człowiekiem…”, to widać muszą istnieć co do tego poważne wątpliwości.
*
Jeżeli ktoś nie lubi czerwonego koloru, to wcale nie musi być antykomunistą. W przeciwnym razie byłby nim każdy kierowca.
*
Jeżeli ktoś nie ma ambicji, to najlepiej wjeżdżać mu na pobory.
*
Jeżeli ktoś się zastrzega, że nie ma patentu na mądrość, to można być pewnym, że zechce nas przekonywać do swoich racji.
*
Jeżeli ktoś wierzy w fikcję, to nie ma podstaw aby nie wierzył kobiecie.
*
Jeżeli mówimy o straconym czasie, to nie zapominajmy, że tracimy go najwięcej, oddychając zatrutym powietrzem.
*
Jeżeli nas wzywają na rozmowę do szefa, to bądźmy przygotowani, że będzie to raczej monolog.
*
Jeżeli nie przezwyciężymy klęsk ekologicznych, to z natury zostaną nam tylko naturyści.
*
Jeżeli pogłowie maleje to wzrasta cena za głowę.
*
Jeżeli się komuś mówi: „Łapy przy sobie”, to trudno liczyć na łapówkę.
*
Jeżeli się nie ma silnych pleców, to los sytuowanej niżej części ciała nie należy do najweselszych.
*
Jeżeli się nie ma z kim spać, to dobrze jest zasnąć z nadzieją na lepsze jutro.
*
Jeżeli uderzą cię w policzek, nadstaw ucho – może dowiesz się z czyjego polecenia.
*
Jeżeli większość ma zawsze rację, to czy psychiatrzy są winni posłuszeństwo swoim pacjentom?
*
Jeżeli wódka rozbiera mężczyznę, a ten z kolei kobietę, to dzieci nie mają się zwykle w co ubrać.
*
Jeżeli wszyscy są za wnioskiem, to wnioskodawca jest albo geniuszem, albo dzierżymordą.
*
Jeżeli wykoleja się parowóz dziejów, to koleje losu nie dla wszystkich są korzystne.
*
Jeżeli zaślepienie własnymi teoriami jest tak wielkie, że traci się z pola widzenia poglądy innych, to jest to typowy onanizm duchowy.
*
Jeżeli zazdrościmy innym tego czego sami nie mamy, to jak tłumaczyć zazdrość  własnych współmałżonków?
*
Jeżeli zmienia się ludzi tylko na najwyższych szczeblach, to przypomina to dorabianie kluczy do zepsutego zamka.
*
Każda prawda ma wiele imion, toteż nie wszyscy obchodzą te same imieniny.
*
Każdy kawałek drewna może być ostatnią deską ratunku.
*
Każdy może przejść do historii, ale nie każdy może w niej zostać.
*
Każdy ślub jest de facto zgodą na opozycję współmałżonka.
*
Klęski ekologiczne zawdzięczamy także sukcesom myśli technicznej.
*
Kobiety poddają się zmianom mody – na nie same moda nigdy nie mija.
*
Kobiety pożądają złota, ale nie za cenę milczenia.
*
Kobiety są… i bardzo dobrze.
*
Kolos na glinianych nogach daleko nie zajdzie, ale upadając, może uczynić wiele szkód.
*
Koszmarne sny nie omijają również tych, którzy śpią na pieniądzach.
*
Kości zostały rzucone, a gdzie mięso?
*
Krzywdy doznane od wroga można ostatecznie wybaczyć, ale co zrobić ze szkodami wyrządzonymi przez przyjaciół?
*
Kto wie, jak potoczyłyby się losy biurokracji, gdyby wstrzymano produkcję biurek?
*
Liczba bohaterów wzrasta wprost proporcjonalnie do upływu lat od wojny.
*
Ludzie kontaktowi wcale nie muszą mieć najlepszych kontaktów.
*
Łatwo jest forsować własne zdanie, gdy nie ponosi się za nie odpowiedzialności.
*
Mało piorunów a dużo wody daje tylko burza mózgów.
*
Małomówni mają mniej okazji do kłamania.
*
Marną pociechą dla skazańca jest uprzejmość kata.
*
Miał błyskawiczną karierę: błysnął i zgasł.
*
Miał dobry charakter – dzielił się nawet z szefem – łapówkami.
*
Miał ją zawsze w ramionach – solidną krzepę.
*
Miał telewizyjną osobowość – często urywał mu się film.
*
Miał umysł tak ścisły, że nic nie chciało mu wejść do głowy.
*
Miał wypadek przy pracy: wypadł z nomenklatury.
*
Miecz z dobrej stali nie rdzewieje nawet w wilgotnej pochwie.
*
Milczenia wynikającego ze strachu nie można traktować jako zgody na taką lub inną decyzję.
*
Miłość jest podobno ślepa, a jednak od starych kocic wolimy  młode i śliczne kociaki.
*
Mity greckie przetrwały przez tysiąclecia, natomiast nasze współczesne rozwiewają się jakby szybciej.
*
Może nie byłoby kryzysu w budownictwie, gdyby częściej robiono użytek z taczek?
*
Mówią, że pieniądze leżą na ulicy.  Pewnie dlatego jest tyle dziur w nawierzchni.
*
Mówią, że praca uszlachetnia. Czemuż więc tak trudno spotkać ludzi szlachetnych?
*
Mówił jej: Skarbie. Wzięła to na serio i pozwoliła się eksploatować sąsiadowi.
*
Myślenie nie poparte czynem ma przyszłość tylko dla półgłówków.
*
Myśli ubrane w słowa stają się nagie.
*
N i c  nie trwa wiecznie. Na wieczność zasługuje bowiem tylko c o ś.
*
Na bezrybiu i o raka trudno.
*
Na kiepską przynętę nie tylko ryba nie bierze.
*
Na kobietach nie zawsze można polegać, ale polegiwać na nich trzeba przy każdej okazji.
*
Na stwarzaniu pozorów może upłynąć całe życie.
*
Na tym fotelu spoczywał pan X zanim przeszedł w stan spoczynku.
*
Najbardziej względnym ciężarem jest brzemię odpowiedzialności.
*
Najdoskonalszą formą walki z kompleksami jest opanowanie sztuki zżycia się z nimi.
*
Najgorsza bieda gdy bogactwo materialne towarzyszy ubóstwu duchowemu.
*
Najgorsze są nie różnice poglądów, lecz rozbieżności w działaniu.

Najgorzej bywa, gdy język giętki wypowiada więcej niż zdoła pomyśleć głowa.
*
Najlepszą pożywką dla demagogów jest demokracja.
*
Najmniejsza linia oporu wytrzymuje zwykle największe obciążenia.
*
Najpowszechniejszą odmianą sklerozy jest ta, która pozwala pamiętać o przyjemnościach a zarazem zapominać o obowiązkach.
*
Najsmaczniejsze kąski przypadają w udziale najsilniejszym i to niezależnie od ustroju.
*
Najtrudniej wyegzekwować odsetki od kredytu zaufania.
*
Największe efekty wynikające z proszenia osiąga maciora.
*
Narzekał na brak godziwej rozrywki. Podano mu więc niewypał.
*
Nauka nie poszła w las. Pewnie skręciła na manowce.
*
Negatywne decyzje miewają czasami pozytywne skutki.
*
Nie bądź głupi – nie przyznaj się do swojej głupoty.
*
Nie bądź zazdrosny o żonę – wystarczy, że inni ci jej zazdroszczą.
*
Nie chciała się oddać za żadne skarby świata – wolała to zrobić za darmo.
*
Nie jest łatwo żyć w czasach gdy na przyjazd karetki pogotowia czeka się dłużej niż na ogłoszenie pogotowia strajkowego.
*
Nie jest źle gdy mężczyzna chce, a nie ma z kim. Gorzej jest gdy chce i ma z kim, a nie może.
*
Nie każdy pomyśl przychodzący do głowy zasługuje na przyjęcie.
*
Nie lęka się kradzieży ten, kto podróżuje tylko z bagażem doświadczeń.
*
Nie lubimy aby do nas strzelano, ale jednak każdy chciałby być celem dla strzały Amora.
*
Nie łudź się – paląc popularne nie osiągniesz popularności.
*
Nie może być dobrym przełożonym ten, kto ciągle przypomina podwładnym o zajmowanym przez siebie stanowisku.
*
Nie można mówić o demontażu czegoś, co nigdy nie było porządnie zmontowane.
*
Nie można współczuć temu, kto nic nie czuje.
Nie pchaj palca między drzwi – mogą wylecieć z futryny i przygnieść ci głowę.
*
Nie pchaj się na chama – to też człowiek.
*
Nie przejmuj się problemami – niektóre przeminą wraz z tobą.
*
Nie rozdrabniaj się – drobiazgi są szybciej zmiatane z powierzchni.
*
Nie rzucaj słów na wiatr, bo gdy ten zmieni kierunek – możesz się zachłysnąć.
*
Nie skacz na pochyłe drzewo – ono i tak się nie wyprostuje, a ty możesz sobie skrzywić charakter.
*
Nie tyle cele  co kierunki podróży decydowały o podziale na internacjonalistów  i kosmopolitów.
*
Nie wal głową w mur – możesz się narazić na zarzut niszczenia zabytków.
*
Nie walcz z cieniem – wykończysz się zanim słońce zajdzie.
*
Nie wałęsaj się – noblistą nie zostaniesz, a pałą dostać możesz zawsze.
*
Nie wierz w cuda – sam potrafisz lepsze wyprawiać.
*
Nie wpuszczaj obcego w maliny – może ci wszystkie zerwać i przerobić na sok dla siebie.
*
Niegdyś w trzosach pobrzękiwało złoto. Dzisiejsze sakiewki pełne są złotych …złotych wersji papierowej.
*
Niektóre idee są zaraźliwe, inne tylko się dziedziczy po przodkach.
*
Niektóre rozkłady jazdy świadczą głównie o stopniu rozkładu przedsiębiorstw komunikacyjnych.
*
Niektóre zwycięstwa bywają bardziej gorzkie niż porażki.
*
Niektórzy mają tak wielkie zdolności do fantazjowania, że potrafią sobie nawet wyobrazić, że myślą…
*
Niektórzy praktykują pluralizm pozycji, lecz zapominają o antykoncepcji.
*
Niektórzy wyznają żal za grzechy popełnione, jednak większość ludzi żałuje tego, czego nie zdążyli dokonać.
*
Niemal każdy przypadek bez precedensu przekształca się z biegiem czasu w proceder.
*
Nieraz szybciej dogadamy się z cudzoziemcem niż porozumiemy z rodakiem.
Niesmaczne dowcipy maja długi żywot.
Niestety, błędne koło też jest okrągłe.
*
Nigdy nie miał wielkich ambicji – wystarczały mu duże pieniądze.
*
Nowe buty niekiedy trochę uwierają, ale za to zawsze błyszczą, czego nie można powiedzieć o wszystkich nowych szefach.
*
Numerek w szatni i numer w łóżku to pozornie dwie różne sprawy, a przecież często od tego pierwszego wszystko się zaczyna.
*
O ile zabytkowe budowle winny jak najdłużej służyć społeczeństwu, społeczeństwu, o tyle takież ideologie winny czym prędzej trafić do lamusa.
*
O kobietach powiedziano już mnóstwo rzeczy a jednak ciągle im mało.
*
O niejednym można powiedzieć, że zajechał daleko, ale nie o każdym, że we właściwym kierunku.
*
O powrocie do źródeł mówimy zazwyczaj wówczas, gdy jesteśmy już blisko ujścia.
*
O sukcesie decyduje też saldo porażek.
*
O tym, że gazety są otwarte na nowe nazwiska najłatwiej się przekonać zostając bohaterem listu gończego.
*
Od czasów Leonarda da Vinci wiemy, że mądrość jest córką doświadczenia – nie znamy tylko jej ojca.
*
Odbił się od dna i osiągnął szczyt …głupoty.
*
Odbiór niektórych gatunków muzyki rozrywkowej wymaga nie tyle dobrego, co odpornego słuchu.
*
Odpowiednią interpretacją można zaciemnić najbardziej jasne sprawy.
*
Opóźnienie wielu inwestycji tłumaczy się poślizgami. Czas najwyższy nauczyć się jeździć albo oddać ślizgawkę.
*
Optymiści uważają, że miecz Damoklesa nie był naostrzony, zaś pesymiści twierdzą, że był tępy.
*
Osławione łono natury należy do najczęściej gwałconych.
*
Otwartość niektórych sąsiadów nie zna granic, przynajmniej w zakresie przesyłania zepsutego powietrza.
*
Pamięć o zmarłym bywa najżywsza do chwili otwarcia testamentu.
*
Paradoksem natury jest fakt, że mamy więcej autorów złotych myśli niż szczerego złota.
Paragrafy spisane na papierze nie gwarantują jeszcze prawu należytego wsparcia.
*
Parametry stołu nie mają wpływu na kształt dyskusji.
*
Patrząc komuś zbytnio na ręce można otrzymać cios nogą.
*
Pchła jest przeciwieństwem kolosa, a mimo to pokonuje kolosalne odległości.
*
Pechowcy nie powinni wierzyć w przesądy, gdyż pech i bez tego będzie ich prześladował.
*
Pedantem można być również w procesie niszczenia.
*
Pieniądze wystarczy mieć. Liczenie można zostawić kasjerom.
*
Pierwszym i ostatnim nauczycielem człowieka jest życie.
*
Pies może się urodzić jako kundel. Człowiek kundli się o wiele później.
*
Pluralizm można porównać z dwoma minusami: ułożone równolegle dają znak równości, zaś prostopadle – niestety – krzyżyk. Wszystko więc zależy od układającego.
*
Po jakie licho potrzebne jest sumienie, skoro odzywa się ono zawsze po czasie?
*
Poczucie komfortu psychicznego zawdzięczamy często brakowi wyobraźni.
*
Podkładane świnie nie mają wpływu na wzrost pogłowia trzody chlewnej.
*
Podstawą wielu zamierzeń są ludzie, których się depcze.
*
Poetą się bywa dla przyjemności, impotentem zaś, niestety – ze smutnej konieczności.
*
Pokaż swoją bibliotekę, a niebawem dowiesz się, co ci zginęło.
*
Polska fatamorgana przybiera najczęściej postać zielonego światła.
*
Ponoć milczenie jest złotem, a tylu złotoustych trwoni ten skarb.
*
Ponoć myślenie ma przyszłość, ale jaką?
*
Ponoć wiara czyni cuda. Trzeba tylko wiedzieć komu i w co wierzyć.
*
Porozumienie nie oznacza zgody, lecz jedynie usankcjonowanie nieporozumień.
*
Postawił sprawę jasno, a jednak nadal uważali go za ciemniaka.
*
Postępki wyglądające na bezmyślne popełniane bywają z premedytacją.
*
Powiadają, że każdy głupi ma swój rozum. A niby czyj miałby mieć?
*
Prawdomówność jest cnotą, ale u naiwnych – wadą.
*
Prawdziwie mądre stwierdzenia trącą nieraz banałem.
*
Prawem równym dla wszystkich jest tylko prawo do śmierci.
*
Próżniacy nigdy się nie nudzą. Są na to zbyt leniwi.
*
Przedłużanie przyjemności osłabia jej intensywność.
*
Przerostu ambicji nie usunie żaden skalpel.
*
Przestrzegał surowej reguły: regularnie trafiał za kratki.
*
Przy wypełnianiu białych plam należy uważać, aby ich zbytnio nie zaciemnić.
*
Przy zaprowadzaniu nowych porządków też powstaje bałagan.
*
Przywiązanie do fotela jest nałogiem, który wyleczyć może tylko bezwzględna prohibicja.
*
Przyziemne myśli towarzyszą człowiekowi również w trakcie lotu samolotem.
*
Przyzwyczajenie do ustawicznego szturmowania powoduje, że niektórzy wpadają w szok na widok otwartych drzwi.
*
Raz ukształtowane nawyki trudno jest zmieniać na inne, dlatego nowe funkcje i urzędy wymagają nowych ludzi.
*
Realizm nie będący kompromisem między rozsądkiem a uczuciami jest nierealny.
*
Rezonans pewnych wydarzeń bywa zależny od refleksu cenzury.
*
Ręce miał czyste, lecz usta pełne błota.
*
Rolnik najpierw nawozi, później sieje. W polityce bywa odwrotnie: ziarna słów padają na nie uprawioną glebę.
*
Rozmienić się na drobne jest łatwo – nieco trudniej się pozbierać.
*
Rozmowa pesymisty z optymistą przypomina kojarzenie ognia z wodą.
*
Rozrywkowa żona to prawdziwy skarb, chociaż niekoniecznie dla własnego męża.
*
Rozstajne drogi dają przynajmniej jakąś szansę wyboru, podczas gdy odgórnie wytyczony szlak wiedzie zazwyczaj na manowce.
*
Rozstrzygając dylemat: baza czy nadbudowa, należy pamiętać o tym, że choć stopa zrobiła większą karierę niż dłoń, to wszak muszą one współistnieć.
*
Rozumu nie zmierzysz suwmiarką ani nie podzielisz na szczypty.
*
Różnice linii papilarnych nie mają żadnego wpływu na „lepkość” palców.
*
Rzucali mu kłody pod nogi – żeby się po nich wspinał.
*
Samokrytyka jest najczęściej wymuszoną samoobroną.
*
Samotność wśród ludzi jest o wiele gorsza od tej, która jest udziałem pustelnika.
*
Samowolne opuszczenie stanowiska pracy jest niewątpliwie wykroczeniem, ale to nie tylko ludzka przypadłość. Anioł Stróż też często nas opuszcza.
*
Są ludzie, którym można wiele zarzucić, ale są i tacy, którzy uginają się pod najmniejszym ciężarem.
*
Są okresy, kiedy pewne prawdy nikomu nie są potrzebne. Warto je jednak kolekcjonować na lepsze czasy.


Są spory, w których nikt nie ma racji.
*
Są zebrania, których uczestnicy otwierają usta tylko w trakcie ziewania.
*
Sądząc po nagrobkach: nawet po śmierci są równi i równiejsi.
*
Skoro człowiek powstał w drodze ewolucji, to aż strach pomyśleć, w co może się on jeszcze przekształcić.
*
Skoro dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło, to ciekawe jakimi wyłożone jest niebo?
*
Skuteczna ucieczka przed sobą jest możliwa tylko raz.
*
Słuszność szybko podejmowanych decyzji poddaje się weryfikacji dopiero po upływie wielu lat, dzięki czemu decydenci zdążą przejść na zasłużone emerytury.
*
Stawanie na głowie jest niewątpliwie bezsensem, choć – trzeba przyznać – stanowi sztukę, która udaje się tylko nielicznym narodom.
*
Stęchlizny umysłu nie wywietrzy żaden wentylator.
*
Szanujący się złodziej nie powinien być kleptomanem.
*
Szczęśliwemu łatwiej pogodzić się z losem, a jednak najczęściej muszą się z nim godzić nieszczęśnicy.
*
Śmiech jest zdrowy, lecz nie dla tego, z kogo się śmieją.
Śmieszne ruchy niekoniecznie muszą oznaczać miłość.
*
Środki przekazu co roku informują obywateli: „Zbliża się zima”. Ze też ci ludzie niczego sami się nie domyślą.
*
Świętego spokoju pragną także ateiści.
*
To smutne, ale najwięcej superlatyw o człowieku można znaleźć w jego nekrologu.
*
Trudno byłoby egzystować mędrcom, gdyby nie istnieli głupcy.
*
Trudno o wesołą minę, jeżeli się stoi na zaminowanym polu.
*
Trudno obrzucać błotem przeciwnika bez pobrudzenia własnych rąk.
*
Trudno odpłacać dobrem za zło, jeżeli pod ręką ma się tylko to ostatnie.
*
Trudno się dziwić, że życie nie jest proste, wszak mieszkamy na kuli.
*
Tryby sprawiedliwości też wymagają oliwienia.
*
Twórców mamy wielu, ale żadnego nie można nazwać stwórcą.
*
Tylko głos nie narodzonych dzieci mógłby definitywnie rozstrzygnąć kwestię przerywania ciąży.
*
Tylko mędrcy potrafią przyznać się do głupoty.
*
Ujawnienie plagiatu jest hańbą dla plagiatora, a jednocześnie kolejnym laurem dla autora oryginału.
*
Uniewinniono go – bo jak sam zeznał – miał za mało czasu na popełnienie przestępstwa.
*
Upadek z wysokiego konia nie musi być tragiczny, jeżeli wcześniej wybierze się odpowiednie miejsce do lądowania.
*
Urban to bardzo piękne imię, choć przyćmione takimż nazwiskiem.
*
Uruchamiając lawinę trzeba pamiętać, że nas również może on zmiażdżyć.
*
Ustawiczne powoływanie się na prawdę jest rodzajem fanatyzmu, który najczęściej dotyka kłamców.
*
W  drodze po laury trzeba nieraz wdepnąć w g…. .
*
W imieniu społeczeństwa wypowiadają się często ci, którzy nie potrafią powiedzieć nic od siebie.
*
W każdej prośbie tkwi zalążek żądania.
W niektórych przypadkach brak nowych pomysłów to najlepsze wyjście z sytuacji.
*
W populacji dewotek trudno znaleźć kobiety przed klimakterium.
*
W przyrodzie nic nie ginie … bez udziału człowieka.
*
W punktach skupu żywca skupia się najwięcej … animozji.
*
W walce o słuszną sprawę można uczynić wiele złego.
*
W zależności od sytuacji te same poglądy mogą być uznawane za postępowe lub wywrotowe.
*
Wiara przenosi góry, ale niewiara je cofa.
*
Wiele talentów aktorskich marnuje się w scenach rodzinnych.
*
Wielkie idee coraz lepiej czują się w małych punktach skupu makulatury.
*
Wielkie uszy nie gwarantują dobrego słuchu – spełniają raczej rolę tuby.
*
Wolność jest wartością drogocenną. Widać to zwłaszcza na wolnym rynku.
*
Współczesne ściany mają uszy elektroniczne.
*
Współczesny Kopciuszek prędzej zgubi majtki niż pantofelek.
*
Współczesny mezalians to związek ubogiego mężczyzny o arystokratycznym nazwisku z bogatą kobietą o plebejskim pochodzeniu.
*
Współczucie opiera się najczęściej wyłącznie na słowach.
*
Wszyscy pragną sprawiedliwości, ale wielu chciałoby jej w wersji Kalego.
*
Wszystkie dzieci są dziełem przypadku.
*
Wszystkie myśli są ulotne, ale te z polotem towarzyszą nam przez wieki.
*
Wśród przyjaciół nie ma sekretów, ale nikomu tym nie powtarzajcie.
*
Wśród szeregu odznak z przymiotnikiem „zasłużony” brakuje jednej: „zasłużony dla rozwoju kryzysu”.
*
Wyjście Jego z Niej to nie żaden stosunek przerywany, lecz po prostu niedokończony.
*
Wysokość niektórych zarobków nie jest wynagrodzeniem za konkretne czynności lecz odszkodowaniem za czas spędzony w pracy.
*
Wywołanie skandalu na przyjęciu dyplomatycznym stanowi – w określonych przypadkach – zamierzoną formę dyplomacji.
*
Wzrasta szacunek dla dam, które wiedzą kiedy powiedzieć: dam.
*
Z organizacji go, co prawda, wykluczono, ale kluczy od willi nikt mu nie odebrał.
*
Z utrzymaniem korzystnych znajomości jest tak, jak z drzewami w lesie. Im dłużej trwają, tym wyższa ich wartość.
*
Za wyboistą drogę nie ponosi winy drogowskaz.
*
Zaczął od stołka a skończył na szubienicy. Był …stolarzem.
*
Zanim jeden poeta otrzyma Nobla – tysiące innych dostanie obłędu.
*
Zapał, energię i twórcze zaangażowanie uważamy za cechy pozytywne, a przecież są one bliskie również autorom donosów i paszkwili.
*
Zaplutych karłów wymyślali karłowaci na umyśle.
*
Zatrzymać czas można byłoby tylko w takim momencie, w którym wszyscy byliby szczęśliwi.
*
Zawartość niejednego portfela nie jest ekwiwalentem za wartość wykonanej pracy.
*
Ząb za ząb! Gdyby tak można było powiedzieć stomatologowi przed ekstrakcją…
*
Zbyt sztywne trzymanie steru kończy się zwykle wejściem na mieliznę.
*
Zbyt wielu z byle powodu rozdziera szaty, w dodatku zwykle na cudzych piersiach.
*
Zdawałoby się, że dialog to nic trudnego, a jednak trzeba nieraz wiele czasu aby przerwać czyjś monolog.
*
Zderzenie samochodów naraża na szwank kierowców, a zderzenie wizji z rzeczywistością cały naród.
*
Zdolnych i pracowitych popierają również próżniacy… W końcu muszą z kogoś żyć.
*
Zlecieć można z każdego szczytu, a mimo to tak chętnie uciekamy z bezpiecznych nizin.
*
Złowieszcze krakanie wron może być dla niektórych upojną muzyką.
*
Zły to ptak, który grzebie w cudzym gnieździe.
*
Zmierzanie prostą drogą do celu jest tyleż chwalebne, co i podejrzane.
*
Znając dzieje ludzkości można domniemywać, że sąd ostateczny nie będzie zbyt rygorystyczny, w przeciwnym razie raj świeciłby pustkami.
*
Zwiększone spożycie bananów notuje się w żeńskich internatach, akademikach i klasztorach. Rzecz jasna, świadczy to wyłącznie o zdrowym trybie odżywiania się przebywających tam pań.
*
Żaden rozkład jazdy pociągów nie uwzględnia pociągu seksualnego.
*
Żadne społeczeństwo by się nie obraziło, gdyby z trybun wypowiadano choć połowę słów, które można usłyszeć w kuluarach.
*
Żeby prowadzić rozmowy na szczycie, trzeba najpierw się nań wdrapać.
*
Żeromski, gdyby żył, mógłby napisać „Fetor od morza”.
*
Życie jest co prawda jedno, ale niektórzy potrafią prowadzić je podwójnie i potrójnie.

Baku i okolice

  Sobota, 16.09.23 Samolot Lotu wystartował wczoraj z Okęcia z 55 minutowym opóźnieniem (o 23.55).   Szukano bowiem czyjegoś   bagażu,  ...

Posty