Oblicza patriotyzmu

 

Na gdańskim Placu Zebrań Ludowych odbył się wczoraj Festiwal Kolorów. Jest to cykliczna impreza organizowana od bodajże ośmiu lat w największych miastach Polski. Zazwyczaj uczestniczy w niej parę tysięcy osób, głównie młodych. W tym samym czasie na sąsiadującymi z placem Cmentarzu Garnizonowym odbywały się uroczystości  upamiętniające „Inkę” i „Zagończyka” (akurat przypadała 75 rocznica rozstrzelania „Inki” Danuty Siedzikówny i „Zagończyka Feliksa Selmanowicza).

Co łączy te dwa jakże odmienne wydarzenia? Ano to, że głośna muzyka dobiegająca z placu na cmentarz przeszkadzała  osobom chcącym uczcić pamięć pomordowanych działaczy podziemia antykomunistycznego. Czesław Nowak ze stowarzyszenia Godność powiedział: „Urząd miasta znał program obchodów. Wygląda na to, jakby zagłuszanie było celowo zorganizowane”. Z kolei na stronie TVP Info ukazał się materiał Radia Gdańsk ze słowami: „Festiwal Kolorów 2021 przeszkodził w obchodach rocznicowych przy grobach „Inki” i „Zagończyka” w Gdańsku. Miejska impreza muzyczna na Placu Zebrań Ludowych utrudniała wysłuchanie historii o Danucie Siedzikównej i Feliksie Selmanowiczu”

Tyle faktów. Nie wiem, czy oba wydarzenia były zgłoszone do odpowiedniego referatu urzędu miejskiego i kto ewentualnie wydał na nie zgodę. Przyznać bowiem trzeba, że sytuacja mogła nie być komfortowa dla uczestników uroczystości na Cmentarzu Garnizonowym. Przy okazji chcę jednak zwrócić uwagę na inny aspekt tej sprawy. Otóż zadziwiają mnie i wręcz bulwersują ogromne pokłady nienawiści wylewające się z komentarzy  czytelników. Dotykają one przede wszystkim prezydent Dulkiewicz. Już samo sformułowanie w materiale Radia Gdańsk „miejska impreza” sugeruje, że za organizacją Festiwalu kolorów stoi Urząd Miejski w Gdańsku. Dalej jest tylko gorzej:

Pani prezydent Gdańska jest bardzo usłużna komunistom i wrogo nastawiona prawdziwym Polskim patriotom 

Przecież w Gdańsku rządzą volksdoicze. Nic nie dzieje się przypadkiem. Niemcy płacą.

Kogo wy macie za prezydenta! Wygnać babsko do lagrow może zrozumie co to jest szacunek.

To tylko niektóre przejawy patriotyzmu, miłości bliźniego, szacunku i innych wartości – którymi tak chętnie szafują „prawdziwi polscy patrioci”, a wiadoma telewizja chętnie i namiętnie je powiela.

RPA - nie tylko safari

  Do Warszawy wyjechaliśmy   pociągiem   "Lubomirski" o 10.12 z dwudziestominutowym   opóźnieniem. Mieliśmy jednak spory zapas c...

Posty